Kategoriarkiv: Statistik

Jag vill inte vänta i 100 år

Hej!

Herregud, det var över en månad sen som jag bloggade. Det blir väl sådär ibland, livet kommer i vägen. Men det är jättekul att ni fortsätter läsa, dela och kommentera.

Så nu tänkte jag alltså skriva ett inlägg. Det känns som att jag har tänkt på så himla mycket sedan sist men det är antagligen lite för mycket för att jag ska få ner det på en längd som folk pallar att läsa.

Men en sak hade jag i alla fall tänkt ta upp. Kommer ni ihåg det här inlägget, efter Statistiska Centralbyråns rapport om hur hemarbetet fördelas mellan kvinnor och män i Sverige? För att citera mig själv så skrev jag att lite statistik är alltid bra för att bemöta de människor som ba “ÖÖÖH MEN ALLTSÅ SVERIGE ÄR JU JÄMSTÄLLT LIXOM”.

Lite liknande kände jag när DN rapporterade här om dagen, att kvinnors löner i Sverige är ikapp männens om ungefär 100 år. Det låter väl kul? Återigen kan vi spräcka myterna om att Sverige är ett jämställt land som varken behöver feminism eller en bättre ekonomisk politik. Dels handlar det om att kvinnodominerade yrken generellt är mer lågavlönade (OBS! Titta hit!) och dels att kvinnors deltidsarbetande hänger ihop med att ansvaret för hus och hem fortfarande vilar hos dem. Dessutom är många av de kvinnodominerade jobben präglade av osäkra anställningsformer, vilket påverkar tryggheten på arbetsmarknaden, sysselsättningsgraden, semesterersättning, pension osv.

Så, vad ska vi göra då? Jag vet i alla fall vad vi inte ska göra. Vi ska inte lansera massa vårdnadsbidrag som leder tankarna tillbaka till 1950-talet och bakåt. Det vi istället måste göra är införa rätt till heltid, höja lönerna i offentlig sektor och på riktigt ta tag i det ojämställda hemarbetet. Det där sista kan man så klart spåra hur långt bak som helst: varför tar kvinnor mer ansvar för hemarbetet? Varför har vi en könssegregerad arbetsmarknad, och hur kopplas detta till våra könsroller? Varför är kvinnodominerade arbeten lägre avlönade än mansdominerade? Slutsatsen är väl att åtgärder inte bara måste tas på arbetsmarknaden här och nu, utan att åtgärder måste tas redan första dagen på dagis där man måste ifrågasätta på vilket sätt man behandlar pojkar och flickor. Sen kanske vi kan leva i ett samhälle där ekonomisk självständighet ska vara lika självklart för kvinnor som för män, och jag vill inte vänta i 100 år på det.

Hej så länge!

Annonser

Tillägg till ”Fattas: 70 miljarder kronor”

Jag skrev igår om rapporten Hög tid för jämställda löner i inlägget ”Fattas: 70 miljarder kronor”, och hänvisade till ett ”Diagram 5” i rapporten som visar samband andel kvinnor inom arbetaryrken och lön. Nu hittade jag bilden som separat fil, och tänkte att jag ska vara lite fredags-snäll och lägga upp den här på bloggen. Så här kommer diagrammet med medföljande beskrivning:

”Diagrammet nedan visar att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete inom olika sektorer bland arbetaryrken. Det finns ett negativt samband mellan lönenivå och andelen kvinnor inom ett avtalsområde. Ju längre till höger i diagrammet, desto större andel kvinnor och desto lägre lön. Den horisontella röda linjen i diagrammet nedan visar medellönen för arbetare 2011. Den vertikala röda linjen motsvaras av 50 procent kvinnor i en sektor. Alla sektorer som ligger i den undre delen av  diagrammet har en medellön som ligger under genomsnittet för arbetare. Dessa sektorer är också starkt kvinnodominerade. I övre delen av diagrammet ligger de sektorer som har en medellön över genomsnittet för arbetare. Dessa sektorer är starkt mansdominerade. Kommunals avtalsområde är kvinnodominerat och har en medellön som ligger ca 2000 kronor under medellönen för arbetare.”


Fattas: 70 miljarder kronor

Förra veckan kom Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters förbund LSR, Akademikerförbundet SSR, Vison och Vårdförbundet ut med en gemensam rapport; Hög tid för jämställda löner.

Rapporten behandlar löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige. En historisk tillbakablick visar att löneskillnaderna minskade drastiskt från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet, men att de 30 senaste åren har lönerna bara minskat med 3 procentenheter.

Under rubriken ”Löneskillnaden idag” visar rapporten att kvinnor år 2010 tjänade 85,7 procent av männens löner eller 4 400 kronor mindre i månaden. Utifrån rimligheten att kvinnor ska ha lika hög lön som män, fattas det omkring 70 miljarder kronor per år i kvinnors lönekuvert.

Jag tänkte inte på in på alla av rapportens olika tabeller och beräkningar (det får ni jättegärna göra själva), men en sak tänkte jag nämna: den könssegregerade arbetsmarknaden. Jag citerar s. 10 i rapporten:

”Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga
yrken som i huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av lika värde
med avseende på arbetets svårighetsgrad. Det innebär att det finns en strukturell
diskriminering mot kvinnodominerade yrken”

Sambandet mellan kvinnodominerade/mansdominerade yrken och löneskillnaden, visas i Diagram 5 i rapporten.

Rapporten gör även hål på en del myter om varför kvinnor tjänar mindre än män, bland annat en myt om att löneskillnaden beror på män och kvinnors individuella egenskaper, exempelvis sämre utbildning. Faktum är att kvinnor har en högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har mer än förgymnasial utbildning, fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning och kvinnor är idag i majoritet på doktorandutbildningarna i Sverige. Så argumentet om att kvinnor har en sämre utbildning är helt enkelt felaktigt.

I slutet av rapporten presenteras sju förslag på åtgärder för att komma tillrätta med den strukturella diskrimineringen. Åter igen hänvisar jag er till rapporten för att läsa alla förslag, men så länge kan jag nämna två av dem:

  • Att lönerna för kvinnodominerade yrken uppvärderas i relevans till den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver 
  • Att införa ”rätt till heltid” i kommuner och landsting för ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor.
Jag tycker att det är skitbra att det kommer ut sådana här rapporter. Dels för att statistik äger (jag har sagt det förr) och för att en kartläggning över löneskillnaderna just gör att man kan se vilka faktorer det är som gör vår arbetsmarknad så ojämställd, och för att som följd till detta ta fram förslag för att åtgärda problemet.
Kvinnolönerna togs bort ur avtalen på 1960-talet, men vi har fortfarande kvinnolöner i Sverige 2012. Det. Duger. Inte.

Lite statistik för ”världens mest jämställda land”

Fastnade vid Morgonpasset i P3 idag, där studion hade besök från Statistiska Centralbyrån (http://www.scb.se/), som hade med sig sin årsbok med massa statistik. Gött.

Statistik är en bra grej, typ för att spräcka myter. Som när någon ba ”ÖÖÖH MEN ALLTSÅ SVERIGE ÄR JU JÄMSTÄLLT LIXOM”. Och man ba ”nej, kolla upp lite riktig statistik vetja”.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort en så kallad tidsanvändningsundersökning för 2010/11, där de har undersökt bland annat hur hemarbetet är fördelat mellan kvinnor och män.  Om ni läser pressmeddelandet för denna tidsanvändningsundersökning, lyder rubriken ”Hemarbetet mer jämlikt”. Och det är ju bra. Jämfört med förra undersökningen som gjordes år 2000/01, lägger kvinnor 14 minuter mindre på obetalt hemarbete per dag, och män 11 minuter mer per dag.

MEN, trots att hemarbetet är mer jämlikt mellan kvinnor och män jämfört med år 2000, ser det fortfarande ut såhär:

Matlagning: kvinnor lägger i genomsnitt 43 min/dag, män lägger i genomsnitt 26 min/dag

Städning: kvinnor städar i genomsnitt 35 min/dag, män städar i genomsnitt 20 min/dag

Omsorg av egna barn: kvinnor i genomsnitt 27 min/dag, män i genomsnitt 16 min/dag

Hela tidsanvändningsundersökningen finner ni här: http://www.scb.se/Pages/Product____12223.aspx

Han som var på plats hos P3 från SCB berättade också utifrån deras årsbok att män lägger i genomsnitt 22 min längre på TV-tittande än kvinnor, 140 min/dag för män och 118/dag för kvinnor. Så, när kvinnor lägger mer tid än män på matlagning, städning och omhändertagande om barnen så ser män mer på TV än kvinnor. Jag ger det ett stort Icke Godkänt för Sverige på 2000-talet. Eller vad tycker ni?