Kategoriarkiv: Prostitution och trafficking

21 dagar, 21 krav

Om 21 dagar går Sverige till val. Det kanske inte är någon överraskning att vi hoppas på ett regeringsskifte. De senaste åtta åren har löneklyftan ökat mellan män och kvinnor. Villkoren för anställda i den offentliga sektorn har blivit sämre, och även om Reinfeldt nämnt mäns våld mot kvinnor i ett jultal så tas kvinnojourernas arbete fortfarande inte på allvar. Här nedan är 21 feministiska krav vi har på den kommande regeringen:

1. Statligt stöd till kvinnojourerna
Det är orimligt att kvinnojourerna år efter år tvingas söka bidrag istället för att vara garanterade stöd för att kunna planera sin verksamhet. Kvinnojourerna kommer behövas så länge mäns våld mot kvinnor existerar.

2. Rätt till heltid
Det är idag många som arbetar deltid därför att man helt enkelt inte för en heltidsanställning, eller väljer att arbeta deltid för att hinna med allt det obetalda arbetet i hemmet.

3. 6 timmars arbetsdag
Kortare arbetsdagar skulle många må bättre av, inte minst kvinnor.

4. Öppen förskola på obekväma arbetstider
Jobbar man inom vården och omsorgen innebär det nattpass, har man barn och är ensamstående ska man inte behöva fixa barnvakt varje natt arbetet kallar, eller tvingas säga nej till att arbeta.

5. Feministiskt självförsvar i skolan

Alla tjejer ska ha rätt att försvara sig. Feministiskt självförsvar skapar också ett separatistiskt utrymme för tjejer att diskutera, bygga systerskap och lära sig om gränssättning, det sexualiserade våldet samt att lägga skulden där den hör hemma.

6. Höjd skatt
En höjd skatt behövs för att kunna satsa på välfärden, t ex anställa fler, se kravet nedan.

7. Anställ fler i vården och omsorgen
Ju fler kollegor, desto mindre arbetsbelastning.

8. Fler hyresrätter
Kvinnor tjänar generellt mindre och har därför i mindre utsträckning råd med bostadsrätt. Dessutom påverkar bostadsbristen de kvinnor som är i behov av skyddat boende.

9. Kriminalisera sexköp utomlands
Den svenska sexköpslagen är bra, riktigt bra. Det ska vara olagligt att köpa sexuella tjänster av någon annan, men man utvidga lagen så att även sexköp utomlands förbjuds. Kvinnors rätt till sin egna kropp ska gälla överallt.

10. Bort med otrygga anställningar
Idag kan arbetsgivarna stapla olika osäkra och tillfälliga anställningar på varandra så att du aldrig får en fast tjänst. Att det överhuvudtaget införts en ”allmän visstid” är bissart. Som på så många andra områden är det kvinnor som främst är de som drabbas av detta.

11. Lika lön för lika arbete
Behöver den här ens förklaras?

12. Avskaffa RUT
Rika män ska inte kunna köpa sig fria från att göra sin del av hemarbetet.

13. Individualiserad föräldraförsäkring
En av anledningarna till att kvinnor halkar efter i lönekurvan beror på att de oftare är hemma längre med barnen. Det är dags att göra något åt det, och dags för männen att ta sitt ansvar. Vem vill inte vara hemma och mysa med och lära känna sitt lilla barn? PS. Det måste inte vara så att kvinnan är hemma första tiden och mannen först när barnet ”blir lite roligare”.

14. Kostnadsfria preventivmedel
Det handlar om kvinnans rätt till sin kropp. Det ska inte vara fråga om storleken på ens plånbok. Alla ska ha rätt att skydda sig från oönskade graviditeter och könsjukdomar. Kondomer borde också vara gratis för alla.

15. Fler ungdomsmottagningar
Ohälsan bland unga tjejer ökar, vilket inte är så konstigt med alla nedskärningar som görs överallt hela tiden. Ungdomsmottagningarna är viktiga för unga, dit man kan vända sig för lite allt möjligt. Men köerna är oftast långa och drop in-tiderna blir allt mer sällsynta. Därför behövs det fler ungdomsmottagningar som är öppna typ minst 5 dagar i veckan. Är det så otänkbart verkligen?

16. Separatistisk undervisning i skolan, t ex under sexualkunskapen
Sexuella trakasserier är inte något som finns långt borta, någon annanstans. Det är ett faktum på de allra flesta högstadieskolor. Som tjej behöver man därför ibland ett andrum från grabbarna, få snacka bara tjejer osv. Idrottslektioner utan störa grabbar, eller varför inte på sexualkunskapen – där man då kan diskutera taffsade killar, systerskap och könsroller.

17. Inför en samtyckeslagstiftning
En samtyckeslagstiftning skulle kunna innebära att fler våldtäktsmän döms. 

18. Kvotera bolagsstyrelserna
Det är orimligt att det är så kvinnor i bolagsstyrelserna i Sverige. Det handlar inte om att kvinnor inte vill eller är kompetenta nog. Det handlar om att män kvoterar in andra män. Det borde vara slut på det nu. 

19. Genuspedagogik i skolan
Alla lärare bör utbildas i genuspedagogik. Det handlar om att inte begränsa eleverna till vissa könsnormer. Lärarna måste lära sig behandla eleverna jämställt.

20. Kuratorer och skolsköterskor i alla skolor, varje dag
Det skulle gynna så många, överallt. Det är helt orimligt att det idag finns en kurator på plats i skolan, kanske en hel dag i veckan om man har tur.

21. Mer resurser till förlossningsvården
Alla ska ha rätt till en säker förlossning. Då krävs det mer personal, och mindre skattesänkningar.

 

Annonser

Stäng ute torskarna!

I veckan kom en dom från Växjö tingsrätt. En krog som vägrat släppa in tre olika sällskap, vid tre olika tillfällen, hade inte diskriminerat dem på grund av deras etnicitet. Varför de inte blev insläppta? De hade östasiatiskt utseende och krogen i fråga hade haft problem med prostitution. Japp, du läste rätt. Men trots det dömdes inte krogens ägare eller vakter för diskriminering.

Om de nu haft problem med män som köper sex så borde de väl snarare låta bli att släppa in män som ser ut att vilja köpa sex. Att sälja sex är ju nämligen lagligt (<3 svenska sexköpslagen). Det är däremot olagligt att köpa sex, och därför borde det ju rimligen vara de som begår brotten man vill förhindra som man låter bli att släppa in.

Hur svårt ska det vara? Lägg skulden där den hör hemma, och stäng ute torskarna istället!


Människan är inte till salu

Idag, den 18 oktober, är det EU:s anti-traffickingdag. Det är mycket viktigt att uppmärksamma trafficking och dess konsekvenser, någonting som jag själv inte upplever får mycket plats i den politiska debatten.

För att först slå fast min ståndpunkt: all handel med människor är fel. Det ska aldrig vara okej att köpa någon annans kropp. Det är utifrån detta och och ingenting annat som jag vill prata om trafficking och prostitution.

Idag är det flera som skrivit om trafficking och viss debatt har förts i sociala medier. Det som jag reagerar starkt på, är hur vissa människor inte vill se sambanden mellan prostitution och trafficking. Undersökningar på detta område visar att i länder som legaliserar sexköp, ökar också traffickingen. Jag har hittills inte sett någon som vill försvara trafficking som fenomen (och det är ju väldigt sunt), men att däremot legalisera prostitution verkar vissa människor inte ha några problem med.

Jag har tidigare skrivit om prostitution här på bloggen, och min ståndpunkt står kvar: den svenska sexköpslagen är en av våra stora vinster. Genom att kriminalisera sexköp läggs skulden tydligt på den som köper en annan människas kropp, och detta har också gjort att prostitutionen i Sverige har minskat. Grunden i prostitution är att vissa ser sig ha rätt att köpa någon annans kropp, och som bekant är det nästan alltid män som köper, och de köper sex av kvinnor. Om inte män såg sig ha rätt att köpa kvinnors kroppar så skulle inte prostitution existera. Däremot finns det idag de som argumenterar för att legalisera sexköp i Sverige, med bland annat argumenten att säljandet av sin kropp är som att sälja vilken vara som helst. Förutom en total blindhet för maktstrukturer så är detta ställningstagande helt sjukt. Kroppen är inte en handelsvara.

Jag är nästan säker på att inga liknande diskussioner fördes i Sverige för 10 år sedan, men nya krafter har kommit att argumentera för en legalisering av sexköp och dessa måste vi ta på allvar. För det här är allvarligt. Att säga att man är för en legalisering av sexköp är att säga att det ska bli lagligt att köpa andra människor. Och det är ingen människosyn som jag skriver under på.

Debatten ska inte handla om den svenska sexköpslagens vara eller icke-vara, utan den ska handla om hur den kan spridas till andra länder för ett bekämpande av prostitution och trafficking. Som nämnt i tidigare inlägg bör den svenska sexköpslagen även gälla för svenska män som köper sex utomlands, någonting som till exempel Norge har infört. Prostitutionsförespråkare bemöter ofta det här med prat om ”frihet”. Ska inte svenska män ha frihet att köpa sex i andra länder?

Jag pratar gärna om frihet, men inte på de premisserna. Jag pratar om frihet för kvinnor världen över att kunna leva ett liv där ingen någonsin har rätt att köpa ens kropp. Människan är inte till salu.


Prostitution är inte sexarbete

Okej, jag lackar på folk som debatterar om prostitution som ett arbete som alla andra. Att det helt enkelt är ett ”sexarbete”, och att vi – bland annat för dessa sexarbetares skull- därmed bör riva upp den svenska sexköpslagen.

Att sälja sex är inget arbete som alla andra, utan prostitution och trafficking handlar om att män anser sig ha rätt till att köpa kvinnors kroppar. Om det inte var så, så skulle prostitution och trafficking inte existera.

Att män handlar med kvinnors kroppar är en av de yttersta konsekvenserna av könsmaktsordningen. Prostitution och trafficking bygger på en syn på att kvinnors kroppar kan köpas och säljas. Den som inte ser det sjuka i det här bör tänka en gång till. Den svenska sexköpslagen lägger skulden på den som köper sex, och snarare än att riva upp den bör den spridas och utökas: spridas till andra länder och utökas i den bemärkelse att det blir olagligt för svenska män även att köpa sex utomlands.

Den svenska sexköpslagen har gett goda resultat i bekämpandet av handeln med kvinnors kroppar, och att riva upp den vore ett stort steg bakåt för den feministiska kampen. De som argumenterar utifrån att sälja sin kropp ska ses som  ett ”arbete”, gör att hela debatten hamnar snett. Istället för att fokusera på hur män köper kvinnors kroppar så talas det alltså om prostitution utifrån en arbetets retorik. Det öppnar för en normalisering av prostitution och människohandel, och debatten blir helt blind för strukturer.

De som vill se prostitution som ett sexarbete talar om ”rätten” att sälja sex. Men ska man tala om rätt och rättighet här så  ska det handla om alla människors rätt till sin egen kropp och ingenting annat. Systrar över hela världen har kämpat för att vi ska äga rätten till våra egna kroppar, och att riva upp en lag som lägger skulden på sexköparna är ett stort steg i fel riktning. Våra kroppar är inte till för att köpas och säljas. Svårare än så är det inte.